Enneagram popisuje devět různých osobnostních typů a jejich vzájemné vztahy. Díky němů můžeme rozpoznat náš “typ”. Jeho klady i zápory a jak se
s nimi vyrovnat. 

Není to pouhý popis osobnostního typu. Zabývá se motivacemi chování, a strategií resp. vzorci chování, toho jak dosáhnout svého cíle a to i když je “cíl” (toho, co chci dosáhnout) v podvědomí, na nevědomé úrovni. 

Každý má cíl jiný, někdo touží po lásce a jeho motivace je získat ji, někdo touží po bezpečí a někdo potřebuje mít věci pod kontrolou. Podle toho se liší i emoce, které jsou pro jednotlivé typy primární a způsob chování. 

Tyto vzorce chování nám v mnohém slouží, ale jak to velmi často bývá, také nás omezují. V Enneagramu se dozvíme i jakým způsobem se vyrovnat s těmito omezeními, pastmi. Pomůže nám ukázat směr vývoje a také chování pod tlakem, tzv. destrukci. I to je dobré vědět a znát. Ve chvíli, kdy se tak chováme, je to ukazatel toho, že něco není dobře. Takový vykřičník. Momenty, kdy se "načapáme” a můžeme se vědomě rozhodnout jednat jinak, konstruktivně.

Naše tzv. fixace osobnostního typu je pouze jedna, ale můžeme se identifikovat i s chováním ostatních typů, což je naprosto běžné. Velmi často se děje, že si v různém prostředí, v různé situaci sáhneme i do jiného typu. Chováme se jinak, chováme se tak, jak je to pro nás výhodné, komfortní. Také se naše chování mění pod tlakem - destruktivní směr, nebo naopak v růstu, konstruktivní směr

Je proto dobré poznat všechny typy alespoň obecně a pak se věnovat více do hloubky našemu typu. 
 

Proč se mi Enneagram líbí?

Pro to vše, co jsem již zmínila. A také proto, že to není jen “suchá” věda. Protože lze velmi dobře použít v praxi, v poznání sama sebe, ale i okolí. Napomáhá zvládnutí situací a vztahů s jednotlivcem. Pochopit jejich motivace, jejich pasti a nesoudit ani sebe, ani druhé. Pochopení je podle mě to, co nás posune dál. Nelituji toho druhého, ale chápu proč se tak chová a vím, že stejně jako já, i on má svoje témata, svoje motivace, svoje strachy a že mi třeba nedělá věci naschvál :)
Je to nástroj, který je univerzální pro vztah s partnerem, s dětmi, v práci prostě kdekoliv. Stačí jen si osvojit jeho znalosti. Není to ze dne na den, i já ho studovala a studuji dlouhodobě, ale věřte, že základy lze zvládnout v rámci několika hodin. Ráda Vás s jeho základy seznámím a pokud Vás nadchne, stejně jako mě, můžeme ho probrat detailněji. Je stále co objevovat směrem k Vám, Vašemu vývoji i k okolí.  


A kde jsem Enneagram studovala já?

  • 2015 Enneagramové panelové rozhovory VEVA vedené PhDr. Evou Velechovskou pro všechny enneagramové typy
  • 2014 Enneagram, víkendový seminář veden Helen Palmer, přední světovou odbornicí a autorkou knihy Velká kniha Enneagramu
  • 2014 No Ego Retreat (Život bez Ega) - týdenní seminář s Brandon Bays založený na znalosti typů a prožitku fixace všech typů

Z jaké literatury vědomosti o Enneagramu čerpám a kterou Vám mohu doporučit?

  • Enneagram, Don Richard Riso
  • Velká kniha o Enneagramu, Helen Palmer
  • Enneagram Devět tváří Duše, Richard Rohr
  • Slibuji Ti svobodu, Laurent Gounelle
© 2016 Josefina Zemanová

Search