Tradiční čínská přírodní medicína v kombinaci se znalosti medicíny západní uplatňuje holistický přístup, dívající se na člověka jako na celek a usiluje tak o zdraví fyzické, mentální, sociální i duchovní.

 

Využívá

  • fytoterapii (léčba pomocí bylin),
  • psychohygienu (etikoterapie, horoskop, psychoterapie - v mém případě procesy Cesty),
  • akupunkturu
  • cvičení qi-gong (možno domluvit individuální cvičení)
  • masáže

 

K diagnostice využívá určení kořene jádra nemoci, ne jen léčení důsledku a to formou propracovaného a osvědčeného systému fungujícímu více než tisíc let. Také využívá určení nemoci z oka – iridologii.

 

Přírodní medicínu studuji čtvrtým rokem a poznatky z ní zavádím do praxe v kombinaci s terapií Cesty, v případě zájmu i cvičení qi-gongu, tak aby byly výsledky terapie a dopady na tělo co nejjemnější a zároveň co nejintenzivnější, jak po psychické, tak i po fyzické stránce.

© 2016 Josefina Zemanová

Search