Terapie_Cesta_Josefina_Zemanova_profile_photo2.jpg

Dosažené vzdělání, absolvované semináře

Journey Practitioners Training Programme  (akreditační program praktikantů Cesty)

 • 2015 dosažena mezinárodní akreditace terapeuta Cesty (odevzdány a kladně vyhodnoceny případové studie + absolvováno 246 hod praktických seminářů pro terapeuty)
 • 2014 Life transformation Week (Týden transformace života)
 • 2014 No Ego Retreat (Život bez Ega)
 • 2014 Healing with Consusious Communication (Uzdravování vědomou komunikací)
 • 2013 Manifest Abundance (Manifestace hojnosti)
 • 2012 Advance Skills (Pokročilé nástroje)
 • 2012 Journey Intensive (Intenzivní Cesta)

 

Další vzdělání a semináře:

 • 2015 – začala studium 4 letého oboru Tradiční čínské přírodní medicíny
 • 2015 Akklay – mocná síla ženy, úroveň 1 a 2, seminář veden Prof. Hernanem H. Mamanim , autorem knih Kurandera a Hadí žena (poznatky moudrosti pradávného andského učení, využití tvořivé ženské síly a potenciálu aj.)
 • 2015 Moderní Kurandera 2: Posvátná sexualita
 • 2015 Moderní Kurandera 1: Žena ve své síle. Jedná se o prožitkové semináře vedeny Lucií Chaya, překladatelkou knih Kurandera a Hadí žena. Vede je s využitím poznatků z kvantové fyziky, tantry a šamanismu odstraňující emoční bloky a bloky v chování, vedoucí k návratu do vlastního středu, své síly.
 • 2015 Enneagramové panelové rozhovory VEVA
 • 2014 – 2015 Brain Based Coach Certificate, Result Coaching System. Trénink koučů veden společností NeuroLeadershipGroup zahrnující klíčové kompetence kouče ICF a ACSTH
 • 2014 Enneagram, víkendový seminář veden Helen Palmer, přední světovou odbornicí a autorkou knihy Velká kniha Enneagramu
 • 2014 Radikální odpuštění podle Collina Tippinga, veden Simonou Weiss, lektorkou The Journey
 • 2013 Cesta pro děti, veden Simonou Weiss, lektorkou The Journey (speciálně vyvinutý seminář pro využití nástrojů Cesty při procesech s dětmi)
 • 2012 – až do teď Qi-gong, dosažen 6. tzn. profesionální stupeň cvičení
© 2016 Josefina Zemanová

Search