DoporučeníJak cesta funguje?

Metoda funguje na základě změny buněčné vzpomínky. Pracuje s prožitkem emocí a jejich uvolnění. Vychází z vědecky potvrzených faktů, že buňky mají paměť a uchovávají v sobě nejen genetické, ale i emoční informace. V situaci, kdy potlačíme určitou emoci, tato se v buňce zavře a vytvoří pak blok. Tento blok pak ovlivňuje naše další jednání i fyzický stav, opakujeme stále určité vzorce chování, emoce neprožíváme, stagnujeme, onemocníme. Stejně tak v buňce mohou být uloženy staré sliby a přísahy. Cesta má nástroje, jak se k emoci resp. k zasunuté vzpomínce dostat, prožít ji a tím ji energeticky uvolnit, tj. vyléčit. Vše je ještě pročištěno odpuštěním, které zajistí následný klid a usmíření se sebou i vnějším okolím.

 
Pracuje se při procesu Cesty v hypnóze?

Ne. Proces Cesty je veden za plného vědomí klienta, který při terapii sedí. Před sezením je veden s klientem krátký rozhovor, ve kterém se dotkneme problematických témat, následuje jemná meditace, která je již součástí většiny procesu.

 
Jak se na proces Cesty připravit?

Na proces je dobré si vyčlenit dostatek času. Stejně tak i na dopravu k terapeutovi. Sezení trvá 2 až 3 hodiny. Je dobré si na den procesu neplánovat žádné náročné psychické či fyzické aktivity, oslavy. Nejlepší je nemít žádná očekávání (co se týče schopnosti zvládnout proces, budu to cítit dobře?, dělám to správně?, je to vůbec možné?, nebo očekávání zpracovávaných témat) a nechat proces jít vlastní cestou a tempem. Každý proces je individuální a jedinečný!

 
Jak se chovat po procesu Cesty?

Po procesu je dobré si dopřát klid. Čím méně o procesu vzápětí po terapii přemítáte, tím lépe. Nechte volně proudit jeho léčivou schopnost a hýčkejte se, jděte na procházku, dejte si vanu, masáž atd. Dobré je si v den procesu umýt vlasy, emoce se v nich drží a věřte, že v průběhu procesu se jich do vlasu bude dost uvolňovat! J Nepijte v den procesu větší množství alkoholu (ideálně žádný), kávy, omezte příjem potravy na 80%, tak aby se uvolněné emoce „neucpávaly“.  

 

Co vše se dá Cestou řešit?

  • Obecně emoční a fyzické problémy (akutní i chronické onemocnění všeho druhu)
  • Problémy v mezilidských vztazích, s rodiči, dětmi, partnery atd.
  • Vztah sám k sobě, přijetí sám/a sebe (přijetí svého ženství/mužství, vzhledu, vlastních „nedostatků“, odkrytí svých schopností a potenciálu atd.), znovu obnovení vlastního sebevědomí
  • Násilí v rodině, v dětství, v rodové větvi, depresivní stavy, psychické ataky, traumata, fobie, strachy, zpracování tématu smrti
  • Problémy v seberealizaci, tvořivosti, finanční problémy, stres, syndrom vyhoření
  • Závislosti různých druhů

Kolik procesů Cesty je vhodné?

Klientům doporučuji minimálně 3 sezení Cesty, tak aby byl výsledek znatelný. Změnu lze zaznamenat i dříve, někdy i později - vše je velice individuální. Rozestup mezi terapiemi je zhruba 2 až 3 týdny. V případě akutních potíží lze mít proces i jedenkrát týdně. Při domlouvání sezení se řídím potřebou a spokojeností klienta.
© 2016 Josefina Zemanová

Search