• Jak cesta funguje?
Metoda funguje na základě změny buněčné vzpomínky. Pracuje s prožitkem emocí a jejich uvolněním. Vychází z vědecky potvrzených faktů, že buňky mají paměť a uchovávají v sobě nejen genetické, ale i emoční informace. V situaci, kdy potlačíme určitou emoci, tak se v buňce zavře a vytvoří pak blok. Tento blok pak ovlivňuje naše další jednání i fyzický stav, opakujeme stále určité vzorce chování, emoce neprožíváme, stagnujeme, onemocníme. Stejně tak v buňce mohou být uloženy staré sliby a přísahy.

Cesta má nástroje, jak se k emoci resp. k zasunuté vzpomínce dostat, prožít ji a tím ji energeticky uvolnit, tj. vyléčit. Vše je ještě pročištěno odpuštěním, které zajistí následný klid a usmíření se sebou i vnějším okolím.

 • Pracuje se při procesu Cesty v hypnóze?
Ne. Proces Cesty je veden za plného vědomí klienta, který při terapii sedí. Před samotným procesem je v rámci terapie obvykle veden rozhovor s klientem, ve kterém se dotkneme problematických témat.

 • Jak se na proces Cesty připravit?
Na proces je dobré si vyčlenit dostatek času. Stejně tak i na dopravu k terapeutovi, abyste nepřijeli ve stresu. Je dobré si na den procesu neplánovat žádné náročné psychické či fyzické aktivity, oslavy. Nejlepší je nemít žádná očekávání (co se týče schopnosti zvládnout proces, budu to cítit dobře?, dělám to správně?, je to vůbec možné?, nebo očekávání zpracovávaných témat) a nechat proces jít vlastní cestou a tempem. Každý proces je individuální a jedinečný!

 • Jak dlouho trvá proces Cesty?
Délka procesu je individuální. První sezení bývá delší, obvykle kolem 2,5 hodiny. Následující sezení už bývají kratší, většinou 2 hodiny.

 • Jak se chovat po procesu Cesty?
Po procesu je dobré si dopřát klid. Čím méně o procesu po terapii přemýšlíte, tím lépe. Nechte volně proudit jeho léčivou schopnost a hýčkejte se, jděte na procházku, dejte si vanu, relaxujte. Dobré je si po procesu umýt vlasy, emoce se v nich drží a věřte, že v průběhu procesu se jich do vlasů bude dost uvolňovat! Nepijte v den procesu a pokud možno ani následující dny alkohol, omezte příjem potravy na 80%, tak aby se uvolněné emoce „neucpávaly“.
 
 • Co vše se dá Cestou řešit?
 • obecně emoční a fyzické problémy (akutní i chronické onemocnění všeho druhu)
 • problémy v mezilidských vztazích, s rodiči, dětmi, partnery atd.
 • vztah sám k sobě, přijetí sám/a sebe (přijetí svého ženství/mužství, vzhledu, vlastních „nedostatků“, odkrytí svých schopností a potenciálu atd.)
 • obnovení vlastního sebevědomí
 • násilí a jiné zátěže v rodině, v dětství, v rodové větvi, psychické ataky, traumata, fobie, strachy, zpracování tématu smrti
 • problémy v seberealizaci, tvořivosti, finanční problémy, stres, syndrom vyhoření
 • závislosti různých druhů
 • potíže s otěhotněním

 • Kolik procesů Cesty je vhodné?
Klientům doporučuji minimálně 3 sezení Cesty, tak aby byl výsledek znatelný. Změnu lze zaznamenat i dříve, někdy i později - vše je velice individuální. Rozestup mezi terapiemi je ideálně 2 týdny. V případě akutních potíží lze mít proces i jedenkrát týdně. Při domlouvání sezení se řídím potřebou a spokojeností klienta. Je zapotřebí počítat s tím, že terapie bývá dlouhodobější.

© 2016 Josefina Zemanová

Search