Metoda Cesta je založena na emoční práci na bázi změny buněčné vzpomínky  a  vede tak k celkovému zlepšení psychického i  fyzického stavu klienta.

Jakým způsobem vám může Cesta prospět ?

 • Pomůže Vám vyčistit emoční a fyzické bloky
 • Usnadní léčení na všech úrovních
 • Otevře Vás pocitu radosti a svobody

 

Jak víte, že jste připraveni na Cestu ?

Zeptejte se sami sebe….

 • Chybí vám v životě opravdová radost?
 • Trápí vás nějaký dlouhodobý problém, který prostě nechce odejít?
 • Vaše vztahy s druhými lidmi nejsou tak opravdové a naplňující, jak byste si přáli?
 • I zdánlivě běžné věci nebo blízké osoby ve vás dokážou vyvolat hněv nebo zuřivost?
 • máte pocit, že jste neschopní, nemožní, horší než ostatní, popř. pocit, že ostatní mají v životě větší štěstí, jen vám se nic nedaří?

Pokud jste odpověděli ANO na některou z výše uvedených otázek, (nebo řešíte jiný životní problém)pak jste připraveni. Správný čas je právě teď...

 

Typy procesů:

 • Emocionální cesta: základní proces, kdy dojde k otevření skryté vzpomínky díky prožitku emoce s ní spojené a odpuštění sobě i okolí.
 • Fyzická cesta: odstranění problému resp. nemoci kdekoli v těle způsobené zablokováním určité emoce, kterou v tomto procesu klient prožije, vyčistí. Opět dochází k odpuštění.
 • Proces Manifestace hojnosti: zjištění a definice nezdravých přesvědčení, které zabraňují toku hojnosti do Vašeho života, jejich odstranění a  nastavení nových, zdravějších pravd. Týká se nejen bloku emocí, také finanční hojnosti aj.  Pomůže Vám k realizaci vlastních snů a vizí.
 • Dětská cesta: práce s dětmi kombinuje fyzickou cestu a některé dílčí nástroje dalších procesů, např. fobie aj. S dětmi lze pracovat od 5 let a výsledky Cesty jsou u nich vynikající a velmi rychlé! Pracuji s dětmi formou hry např. s plyšáky, kreslení a jinak, tak aby pro ně byl proces co nejzábavnější J
 • Změna přesvědčení / slibu: zjištění slibu či přísahy, která může být natolik silná, že ovlivňuje a blokuje Vaše prožívání v mnoha oblastech života. Jejich odstranění a nahrazení zdravou a prospěšnější novou pravdou. Sliby i přísahy si vytváříme častokrát i v raném dětství a v průběhu života na nevědomé úrovni, přejímáme je i od okolí, z rodiny. Např. nikdy neudělám nic dobře; musím být vždy silná/silný; muži nepláčou; nezasloužím si lásku atd.
 • Léčba fobie: velmi jednoduchou a vtipnou formou lze vyléčit fobii ze zvířat (pavouci, hadi), výšek, uzavřených prostorů, z vystupování na veřejnosti aj.
 • Léčba bolesti: mini proces při menších akutních fyzických potížích, např. náhlá bolest hlavy aj. Délka cca 20min.

 

 • 6ti krokové přeformulování – krátký mini proces, používaný většinou v průběhu procesu

při potřebě změnit určité nezdravé ochranné vzorce chování např. při alergiích, závislostech aj.

 

 • Ego proces: proces vycházející ze znalosti typologie Enneagramu - 9 vzorců, podle kterých se chováme a reagujeme na okolí. Velmi silný proces, většinou až po absolvování několika předchozích terapií. Odhalí strategie, podle kterých hrajeme různé hry sami před sebou a okolím a pomůže je změnit a oprostit se od nich, tak abychom mohli žít svobodně. Každý egotyp má svoje kladné i záporné stránky a tento proces je pomůže odkrýt a využít Váš potenciál.
 • Proces smyslu života: velmi silný proces, opět pro „pokročilé“ J V procesu objevíte, co je skutečným smyslem Vašeho života? Kdo jste, co a proč se máte naučit? Jaké je Vaše poslání? Dá Vašemu životu směr, tak abyste žili v souladu se smyslem života a mohli ho naplnit.
 • Designerský proces: kombinuje fyzickou a emocionální cestu a různé nástroje Cesty, dle potřeb klienta. Nejčastější proces.

 

© 2016 Josefina Zemanová

Search